Om Reindex

Reindex er en nettbasert service som gir biblioteket adgang til alle tenkelige tradisjonelle funksjoner i tillegg til en rekke helt nye tjenester.

Reindext er et omfattende og kraftig web-system basert på standarder som XML og Z39. Det er ingen omkostninger eller arbeid med lokale installasjoner. Lokalt trenger man bare internettilgang og nettlesere.

Vi har bygget et moderne og fleksibelt system, som understøtter informasjonsarbeideres eksponering av informasjon og tjenester i en organisasjon. Bruk av standarder gjør det lett å integrere bibliotektjenester i lokale intranett.