Små og mellomstore bibliotek

Uddannelses- og forskningsbiblioteker

Museer og arkiver

Easy in, Easy out

Rask datakonvertering og oppsett

Grundig kurs ved oppstart

Elektroniske ressurser

Discovery, ERM, OpenURL Link Resolver, digitale samlinger, Document Delivery Service

Fellesskap

Mer enn 150 biblioteker i Skandinavien

Rask & enkel

Ren web

Meget stabil drift med lynraske servere

Komplett bibliotekssystem

Alle oppgaver i et moderne bibliotek

Alle typer ressurser