Komplet bibliotekssystem

Alle opgaver i et moderne bibliotek

Alle typer ressourcer

Elektroniske ressourcer

Discovery, ERM, OpenURL Link Resolver, digitale samlinger, artikelbestillinger

Uddannelse & forskning

Uddannelsesbiblioteker, fag- og forskningsbiblioteker, museer og arkiver

Hurtigt & nemt

Rent webbaseret

Meget stabil drift på lynhurtige servere

Easy in, easy out

Hurtig konvertering af data

Grundigt kursus ved opstart

Fællesskab

Mere end 150 biblioteker i Skandinavien