Komplet bibliotekssystem

Alle opgaver i et moderne bibliotek

Alle typer ressourcer

Alle biblioteker

Fag- og forskningsbiblioteker

Uddannelsesbiblioteker

Folke- og skolebiblioteker

Museer og arkiver

Fællesskab

Mere end 150 biblioteker i Danmark, Norge og Færøerne

Elektroniske ressourcer

Discovery, ERM, OpenURL Link Resolver, digitale samlinger, artikelbestillinger

Hurtigt & nemt

Rent webbaseret

Meget stabil drift på lynhurtige servere

Easy in, easy out

Hurtig konvertering af data

Grundigt kursus ved opstart