Komplett bibliotekssystem

Alle funksjonene og egenskapene til en moderne biblioteksystem rullet inn i én brukergrensesnitt

Katalogisering i MARC

Kopiering af poster fra eksterne baser

SRU & z39.50

Digital Repository

Discovery med facetteret søgning i mere end 3000 kilder

Tidsskrifter, trykte og elektroniske

Electronic Resource Management

Udlån & selvbetjeningsautomat

Klassesæt og bookingfunktion

Fjernlån & Document Delivery

API til integration med intranet og andre websites

RFID

Rapporter og statistik

Budget

Betalingsportal

Authority Control