Komplet bibliotekssystem

Alle tjenester i et moderne bibliotekssystem samlet i én brugergrænseflade

Reindex understøtter alle de traditionelle biblioteksopgaver.

Tjenesten er udviklet over mange år i samarbejde med fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker og i de seneste år også folke- og skolebiblioteker.

Derfor rummer standardopsætningen en lang række muligheder, funktioner og tjenester til understøttelse af opgaverne i et moderne bibliotek.

Dette er nogle af de vigtigste:

 • Katalogisering i MARC
 • Samsøgning i inden- og udenlandske biblioteker og databaser via z39.50 og SRU
 • Kopiering af poster fra eksterne baser
 • OPAC med facetteret søgning
 • Udlån- og aflevering, også som selvbetjeningsautomat
 • Fjernlån med automatisk bestilling via DANBIB
 • Varsler og hjemkaldelser via SMS, mail og brev. Mulighed for masseudsendelse af mails.
 • Håndtering af regninger og betaling
 • Administration af tidsskrifter, trykte og elektroniske
 • Materialeanskaffelse: Indkøb og bogvalg
 • Portal til slutbrugere med mulighed for at tilknytte blogs, eksterne nyhedsfeeds, emnebaserede nyhedslister fra egen samling mv.
 • API til integration med intranet og andre websider
 • Administration af budget
 • Rapporter & statistik

Herudover er der udviklet en række supplerende tjenester som kan tilkøbes og integreres i standardopsætningen. Det er bl.a.:

 • ERM (Electronic Resource Management): Administration af licenser og aftaler, automatisk login mv.
 • Document Delivery: Håndtering af artikelbestillinger med automatisk bestilling hos en række leverandører
 • Booking (forudbestilling) af materiale og administration af bogkælder og klassesæt
 • Studieadministration med registrering af rapporter, opgaver, evalueringer, merit mv.
 • Digital Repository med mulighed for at lagre artikler, lydfiler, billedfiler mm.
 • Arkivfunktioner til registrering af elektroniske og fysiske arkivalier inkl. administration af tilladelser og adgang
 • Discovery: Udvidet samsøgning og Federated Search i mere end 3000 databaser og websites
 • Betalingsportal