Om Reindex

Reindex er en webbaseret tjeneste der samler alle funktioner i et moderne bibliotekssystem i én overskuelig brugergrænseflade.

Bibliotekarer og bibliotekets brugere og lånere tilgår Reindex via en browser på en PC/MAC eller en mobil enhed. Der er ingen omkostninger til lokale installationer eller besvær med tilbagevendende opdateringer.

Reindex er et fleksibelt system som kan tilpasses bibliotekets individuelle politik og praksisser. Det er udviklet til de meget forskelligartede behov der er i uddannelsesbiblioteker, fag- og forskningsbiblioteker og senest også folke- og skolebiblioteker.

Reindex understøtter bibliotekarers og informationsmedarbejderes administration og eksponering af vidensressourcer i en organisation og til et større eller mindre publikum. Løsningen er baseret på standarder som XML og Z39. Brug af standarder gør det let at integrere bibliotekstjenester i f.eks. lokale intranet.

Vi benytter et hostingfirma som garanterer 100% anvendelse af vedvarende energi fra vind- og vandkraft. Den serverkraft der går til drift af Reindex, er dermed CO2-neutral.

Læs mere om tjenester og funktioner i Reindex.

Læs mere om sikkerhed i Reindex i vores Help Center.