Fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Reindex er utviklet for spesielle behov i spesialbiblioteker i bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner og store organisasjoner.

Systemet er svært fleksibelt og kan tilpasses ulike behov i ulike biblioteker, deres retningslinjer og praksis.

Reindex brukes også i en rekke museer og arkiver for registrering av fysisk og elektronisk arkivmateriale.