Fellesskap

Reindex brukes av mer enn 150 biblioteker, informasjonsavdelinger, museer og arkiver i Skandinavia.

Vi holder årlige brukermøter der vi samler institusjoner og organisasjoner med felles interesser og behov. I tillegg holder vi også målrettede kurs for ett eller flere biblioteker om gangen basert på brukernes ønsker og behov.

Vårt Help Center rummer veiledninger og tilgang til support, samtidig som det tillater deling av erfaring og diskusjon mellom brukere.