Fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Reindex er udviklet til de særlige behov der kendetegner specialbiblioteker i virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og større organisationer.

Systemet er meget fleksibelt og kan tilpasses forskelligartede bibliotekers individuelle behov, politikker og praksis.

Reindex benyttes også i en række museer og arkiver til registrering af fysiske og elektroniske arkivalier.

Se mere om konkrete funktioner og muligheder her.